Våre referanser/samarbeidspartnere:

Midnoco, Relacom, Br. Hals, NTE Nett, Leka kommue, Statens Naturoppsyn, Skeisnesset beitelag, Mesta, Leka Vassverk, Veidekke, Skeiebygg og Norbolig

 

 

For perioden 2012-2014

Samt 2014-2015

Ny avtale for perioden 2016-2018 er tegnet

 

Våre arbeidsområder

 • Asfaltarbeider
 • Anleggsgartnerarbeider
 • Vinter-/sommervedlikehold
 • Utleie av annleggs- og jordbruksmaskiner
 • VA-anlegg
 • Fjellarbeid
 • Masseforflytning/transport
 • Fundamentering
 • Tomteutgraving
 • Fiberploging og blåsing
 • Bergsprening
 • Betongarbeider
 • Veibygging
 • Salg av grus, sand, pukk og jord
 • Salg av rør og rørdeler VA
 •  Kabel-/linjearbeid
 • GPS-oppmåling
 

Vi samarbeid blant annet med Midnoco AS, OneCo AS (Relacom), Br. Hals, Tensio AS, HeliTeknikk AS, Eltel AS, Leka kommue,
Mesta, Leka Vassverk SA, NTE Elektro AS, E-nor AS, Veidekke AS, Skeiebygg AS, Vitec AS og Norbolig AS

Prosjektbeskrivelse: