Våre referanser/samarbeidspartnere:

Midnoco, Relacom, Br. Hals, NTE Nett, Leka kommue, Statens Naturoppsyn, Skeisnesset beitelag, Mesta, Leka Vassverk, Veidekke, Skeiebygg og Norbolig

For fylkesvei 7132 (Leka) fra 2019 - 2024

Nye møteplasse på FV 7132, Leka sommer 2019

Mottak av telepåler 

Montering av flytebrygger, Gangsøtøa marina

 

Intaksledning Gutvik Vassverk